2013

12.10.2013-BENEFIČNÍ koncert pro nadaci DOBRÝ ANDĚL

12.10.2013 14:23

V sobotu 12.10.2013 se konal již druhý ročník koncertu na podporu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL. Již v 17.30 hodin se začali plnit lavice chrámu sv.Vavřince,řada posluchačů přicházejících na koncert nebrala konce. Úvodní slovo večera bylo řečeno děkanem panem Pavlem Mistrem  Na této akci vystoupili operní pěvkyně Hana Medková, Jana Prouzová a Barbora Neumannová, popový zpěvák Ondřej Pavlák, Monika Sychrová, pěvecká skupina Diamantes, pěvecký sbor Otakar s hostem Kateřinou Tobiškovou a akordeonista Josef Moravec. Varhanní doprovod měl prof. Václav Uhlíř. Na programu byly popové, muzikálové a filmové písně, spirituály, operní árie a další.  Program začaly  krásné vážnější tóny, poté zazněly spirituály z úst pěveckého sboru Otakar. Sborový zpěv vystřídal zpěv sólový - kdy se chrámem sv.Vavřince začaly linout popové a muzikálové písně. Velmi emočním okamžikem byl výkon malé Kateřiny Tobiškové, která zazpívala jako sólistka se sborem Otakar píseň Až přiletí andělé, po ní se všichni učinkující rozloučili písní Oh Holly Queen ze Sestry v akci a písní HAPPY DAY v podání sboru a všech učinkujících.

Celým koncertem posluchače provedli moderátoři Josef Mádle a Jaroslava Jeníková , která byla zároveň organizátorkou celé této dobročinné akce. "Dobrým andělem jsem se stala již zhruba před rokem. Těší mě, že i tímto způsobem mohu podpořit rodiny s dětmi, které se kvůli vážnému onemocnění dostaly do tíživé životní situace. Byla bych moc ráda, pokud by se ve Vysokém Mýtě a okolí našlo ještě více Dobrých andělů," dodává Jaroslava Jeníková.

Účast byla opravdu velmi hojná. Organizátoři akce přispějí na pomoc potřebným rodinám částkou 22.000,- Kč. Rodinám a dětem z Dobrého anděla přejeme hodně síly v těžkých chvílích. Pevně věříme, že příští rok se setkáme ještě v hojnějším počtu a tyto rodiny opět společně podpoříme. Nejefektivnější je přímá pomoc. Dobrým andělem se všichni mohou stát na www.dobryandel.cz.

DOBRÝ ANDĚL

Staroměstské kulturní slavnosti- KORBACH-Německo 4.-7.7.2013

Naše město VYSOKÉ MÝTO se tradičně prostřednictvím svého „zástupce-reprezentanta“ účastní Staroměstských kulturních slavností v partnerském německém městě KORBACHU. Letos přišla šťastná volba na náš pěvecký sbor OTAKAR. Slavnosti se konaly od čtvrtka 4. 7. do neděle 7. 7. 2013.

Odjížděli jsme ve čtvrtek ve večerních hodinách. Cesta trvala 10 hodin, teplota v nočních hodinách byla příjemná, čas jsme si krátili  zpěvem při kytaře a odpočinkem.

Město KORBACH leží cca 700 km od našeho města, směrem od Prahy na západ, v okrese Waldeck-Frankenberg ve spolkové zemi Hesensko.

Město a kraj se vyznačuje typickou hrázděnou architekturou, domy jsou zdobeny vnějšími trámy, které vynikají na světlé omítce. Ve volném čase  mezi vystoupeními  jsme měli možnost si město trochu projít. Celé prostranství, které představovalo spojení několika náměstí s obchůdky okolo, bylo obklopeno různými stánky s občerstvením a  zbožím různého charakteru. Postaveno bylo více pódií, na kterých se od dopoledních hodin až do hodin ranních vystřídalo mnoho muzikantů, hudebních skupin, tanečních seskupení a také sborů.

V den příjezdu jsme započali naši expedici návštěvou radnice, kde nás vřele přivítali představitelé města. Setkali jsme se tam s dalšími zástupci z partnerského polského města   PYRZYCE. Byl to sbor mladých dívek a chlapců v krásných krojích, kteří tančili lidové tance. Též nás všechny zapojili a my si se všemi na půdě velkého sálu radnice zatančili polonézu. Představitelkám něžného pohlaví, jak z města Korbachu, tak i našemu mýtskému doprovodu, našim průvodkyním a překladatelkám i zástupkyním polské návštěvy, jsme rozdali naše „hand-made“ dárečky. Byly to ručně vytvořené květy různých barev. Takové, jaké zdobí naše sborové oblečky. Dámy byly velice potěšeny a později jsme viděli, jak je při slavnostech hrdě nosí.

 

Náš sbor vystoupil celkem čtyřikrát podle programu, který připravili pořadatelé, pokaždé na jiném pódiu. Kromě těchto vystoupení jsme si neplánovaně zazpívali rovněž v kostele sv. Kiliána. Byla tam nádherná akustika; vybrali jsme písně, které v atmosféře kostela nádherně vyzněly. Přicházeli náhodní kolemjdoucí a byli příjemně překvapeni, mnohdy až nadšeni. Jeden holandský manželský pár si nás na příští den objednal znovu. S radostí jsme náš duchovní repertoár zazpívali ještě jednou. Škoda, že se žádné oficiální vystoupení  nekonalo v kostele. Příště nabídneme i tento typ koncertu, určitě si svého posluchače a diváka najde. Kostelů je v Korbachu několik.

Při každém vystoupení jsme repertoár obměnili a pokaždé jsme zařadili i svižné písně. Vyplatilo se nám to. Měli jsme velký úspěch, publikum zpívalo s námi. Odměnou nám byl veliký potlesk. V sobotu odpoledne jsme vystoupili v rámci přehlídky souborů z Korbachu a okolí. Přicházeli za námi představitelé jednotlivých sborů a gratulovali nám ke kvalitnímu vystoupení. Náš repertoár, ve kterém zazněly nejen písně české a slovenské, ale i německé (povedl se nám kánon „Es tönen die Lieder“) nebo africké (s bubny „Kaki Lambe“), ba dokonce i mexická „La Cucaracha“, posluchače skutečně zaujal. Jsme velice potěšeni, že jsme naše město Vysoké Mýto mohli takto úspěšně reprezentovat.

Jejich místní noviny o nás po ukončení slavností hojně publikovali. Plnili jsme jejich stránky, nešetřily obdivem,fotkami, pochvalou a slovy uznání.

Přejeme si , aby se nám podařilo zanechat v posluchačích krásný dojem a zážitek, který jim pro příští roky třeba pomůže opět vybrat náš sbor k účastí na těchto velkých slavnostech.

Závěrečná zkouška v restauraci s překvapním

Poslední předprázdninovou zkoušku jsme zorganizovali přímo v restauraci NOPEK, kde jsme v "dětském" koutku byli trochu zastrčeni a mohli se celou hodinku věnovat přezpíváním repertoáru, který máme připraven na zájezd do německého Korbachu. Zajímavostí bylo, že se někteří návštěvníci restaurace ptali, zda není potřeba zaplatit vstupné :o)

Po zkoušce jsme zhodnotli sezónu, slíbili si více vystoupení a došlo též na "překvapení" večera. Byly rozdány nové vizitky sboru, které jsou určitě potřeba k pořádné osvětě a reklamě sboru. Na nich též nově uvedeny nové webové stránky, které byly spuštěny. Stránky obsahují aktuální stav našeho sboru, náš repertoár i s ukázky v mp3 či odkazy na videa na Youtube z posledních koncertů. Věříme, že nám toto pomůže se trochu více zviditelnit.

Pár vizitek bylo vytištěno též v mezinárodním anglickém jazyce,abychom je mohli s klidem podarovat pořadatelům německého festivalu, kam za pár dní

míříme.

otakar sbor vysoké mýto

Závěreč.zkouška v restauraci

Zpívání na svatbě člena Vaška Vícha 8.6.2013 ve velkém sále ZUŠ Vysoké Mýto

U oltáře zazněla písnička z pohádky ZLATOVLÁSKA - Já ti prstýnek dám.

Na schodech jsme zazpívali úryvek z Prodané nevěsty-Proč bychom se netěšili...dále Už ho vedou Martina (Vašíka!!)

a pásmo uzavřela píseň od Petra Nagyho z 80.let - Láska je tu s nami. Slova byla přizpůsobena  pro nevěstu a ženicha.

Máme zprávy o tom, že byli všichni dojati, hlavně ženich a nevěsta. Písně se povedly, krásně vyzněly v sále i na chodbě.