Pozvánka a ADVENTNÍ KONCERT

07.12.2013 13:40

Chram sv. Vavrince v nociV chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě se 15. prosince v 16.00 koná tradiční adventní koncert Základní umělecké školy, který je pořádán ve spolupráci s pěveckým sborem Otakar. Zazní staročeské roráty a adventní písně v úpravě Jana Fajfra a Sonáta vespertina od P. J. Vejvanovského. Vystoupí žesťový soubor, dětský pěvecký sbor Rubínek, pedagogové ZUŠ a pěvecký sbor Otakar. Na závěr zazní pásmo koled Tisíc andělů od Davida Lukáše v podání obou pěveckých sborů a školního symfonického orchestru. Diriguje David Lukáš.

 Adventni koncert 15. 12.2013