PŘEDSTAVUJEME SE VÁM....

26.11.2013 19:13

Vítejte na webu pěveckého sboru OTAKAR!!!

Nahlédněte pod pokličku jednoho z nejstarších spolků ve střední Evropě. Kam ho vítr po více jak 155-ti letech  své existence zavál…kdo jsme…co zpíváme… Jsme sbor amatérský...vše činíme ve svém volném čase...ovšem o to více s láskou k hudbě..

Ve všech etapách svého působení se jednalo vždy o výborné nastudování kvalitních věcí, sbor vždy řídili výteční sbormistři, měl dobré jméno v celém svém okolí. Patří mezi nejstarší pěvecké sbory v republice a v dobách své největší slávy měl až 120 členů!!  Nyní zpíváme v počtu 35.

V současné době se přibližujeme posluchačům s modernějšími písněmi. Vítáme, když si s námi lidé notují. Zařazujeme do repertoáru různé úpravy lidových písní, dále písní předních českých i zahraničních zpěváků, písní z muzikálů, úpravy jazzových kousků např. z pera Jaroslava Ježka atd. Zpíváme písně anglické, německé, ale i mexické či z afrických kontinentů.

Stále však zůstávají v našem repertoáru písně i klidnější od známých skladatelů, písně chorálové, hodící se do atmosféry různých kostelíků, chrámů atd. Nastudovali jsme též krásné vážnější skladby, např. Dvořákovu Mši D dur – Lužanskou či skladu „Lobgesang“ – symfonie č.2  B dur od skladatele F.Mendelssohna Bartholdyho, a z  poslední dobby je to Requiem od Gabriela Faurého. Za doporovodu Litomyšlského symfonického orchestru a i jiných hudebních seskupení,  jsme několikrát předvedli povedené díla, která zazněla v kostelích okolních měst.               

Samozřejmě vánoční atmosféru krášlíme každoročně koledami, známými i novějšími, své letité místo má i známá Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.Spolupracujeme s dětských pěveckým sborem u nás ve Vysokém Mýtě - Rubínkem. Vánoční pásmo oživujeme společnými písněmi.

Rádi předvedeme co umíme  a zúročíme tak svoji každotýdenní práci a snahu. Minulý rok v  létě jsme odcestovali na festival do zahraničního německého partnerského města KORBACHU, kde jsme v několikadenním pěveckém maratónu vystřídali několik pódií. V letošním roce máme bohatý plán vystoupení, od koncertu ve známém kostelíku v NERATOVĚ  a Klášterci nad Orlicí ( v dubnu), po tradiční Evropský svátek hudby, samostatný koncert v místním amfiteátru kulturního zařízení M-klubu, kulturní zájezd do moravské oblasti se zpěvem v muzeu i přírodní jeskyni, dále pak v září na Městských slavnostech ve Vysokém Mýtě. Potlesk diváka je pro nás tou největší odměnou.A to je smysl naší práce. Nevytěsnit hudbu ze svého života jen pro tu uspěchanost dnešní doby.

Rádi k Vám přijedeme zazpívat, kontaktujte nás a můžeme vybrat repertoár vhodný právě pro Vaši příležitost!!!

Naše moto zní...

                                       ......  S PÍSNÍ V SRDCI  ......