Historie sboru: otakar sbor

Smíšený pěvecký sbor "OTAKAR" má bohatou historii s velkou tradicí. Vznik se datuje rokem 1860 a za téměř jedno a půl století - 150 let trvání se v tomto hudebním tělese vystřídalo mnoho nadšenců pro sborový zpěv z Vysokého Mýta i blízkého okolí. 

   Otakar patří mezi nejstarší pěvecké sbory v republice a v dobách své největší slávy měl až 120 členů. V současné době se počet členů pohybuje mezi 20 a 30.

   Sbor vystupoval například s Eduardem Hakenem a mnohokrát sklízel nejvyšší umělecké pocty jak ve Vysokém Mýtě, celém východočeském regionu, tak v posledním desetiletí i v zahraničí. Nejčastěji spolupracuje s Litomyšlským symfonickým orchestrem.

   Od září 2008 řídí sbor Věra Milerová

 

Historie sboru – výňatek z bulletinu, který byl sestaven ke 140.výročí pěveckého sboru OTAKAR (budu postupně doplňovat)

 

Pěvecký sbor OTAKAR z Vysokého Mýta má dlouhou historii a tradici. Po revolučním roce 1848 ožily tradice, národ se chtěl svobodně a česky projevovat. Nastal mohutný rozmach kultrního dění. V Čechách bylo založeno kolem roku 1860 dvanáct zpěváckých spolků. Jedním z nich byl také vysokomýtský spolek, ustavený 30.června 1860.

    

Z počátku to byl spolek sestavený jen z učitelů vysokomýtských škol. Čítal 30 mužů. První koncert se konal již po měsíci a konal se v hostinci U Lípy.  Zpívalo ještě i německy, zpívat česky se považovalo stále  za „buřičství“. V lepší společnosti  zaujímala němčina stále své místo. Zpěvácký spolek měl stoupence z obou národností. Jak šel čas, čeština němčinu vytlačila a němečtí stoupenci ve sboru postupně opouštěli své posty. V této době, kolem roku 1862 , dva roky po založení, spolek přijal své jméno OTAKAR – podle českého krále a zakladatele Vysokého Mýta Přemysla Otakara II.  Rok poté vysvětil spolek svůj prapor. Byl obstarán z veřejně pořádané sbírky a obstaral ho profesor Šembera. Byla to velká městská slavnost, na kterou se sjeli též sbory z okolí. 

    

Další různé události – války , ale i „liknavost členů“, jak píšou záznamy, ohrožovaly spolek v jeho existenci. Psal se rok 1886 a spolek měl jen 14 členů. Změny k lepšímu nastaly s novým sbormistrem dr.Svobodou v r. 1892. Činnost sboru vzrostla, spolek se rozrostl na 106 činných členů!! Spolek  tvořil  i dramatickou část, byl ustaven divadelní odbor OTAKARA. Dokázali nastudovat velkolepé  hry předních autorů. V roce 1893 se utvořil též dámský sbor. Ten si vydobil účast dámského zastoupení do výboru. Po roce 1910, po 50.roce trvání sboru,  se divadelní část spolku  osamostatnila a přijala název ŠEMBERA. Tento divadelní spolek pracuje výtečně doteď. Docházelo k srdečným návštěvám okolních sborů k různým příležitostem. Sbor již od počátku navázal dobrou spolupráci s okolními sbory z Chocně, Brandýsa n.O., České Třebové, Litomyšle.

     Do činnosti sboru nemile zasáhla 1.světová válka, muži rukovali, v ženském sboru nastala „ochablost“. Postupně se veškerý spolkový život zastavil, přestaly se konat valné hromady. Obrat nastal po vyhlášení Československé republiky 29.10.1918. Do města se vracelo vojsko, ale OTAKAR ho nemohl nijak uvítat, protože ještě neobnovil svoji činnost. Na jaře 1919 se činnost obnovila, nabraly se nové členi. Sbor se začal orientovat na národní písňovou tvorbu, došlo k zrovnoprávnění členů a členek spolku. Spolek po 70. roku své činnosti , v roce 1930, čítal 50 členů. Sbor se snažil omlazovat o studenty gymnázia. V roce 1940 začal činnost nově utvořený Dětský sbor OTAKARA. Přihlásilo se mnoho dětí, bylo vytvořeno více oddělení.