OTAKAR úzce spolupracuje ....

* s městem VYSOKÉ MÝTO

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY:

Tento svátek je vlastně tradiční jednodenní maratón hudby nejrůznějších žánrů. Koná se na náměstí Přemysla Otakara II. a vždy je připraven bohatý kulturní program. Své hudební kousky tu předvádí jak místní regionální uskupení, tak známé skupiny i písničkáři. Tradičně  můžeme slyšet  zpěváky z místních sborů, od malých předškolních až po dospělé, hudebníky z místní ZUŠ nebo různá pásma dětí ze základních a speciálních škol. Program zní městem až do pozdních večerních hodin. Na náměstí se posluchači i zpěváci mohou bohatě občerstvit a strávit tak příjemný hudební celý den...

Na tomto svátku hudby rádi vystupujeme, svátek se slaví vždy ke konci června, je fajn vystupovat za krásného slunečného počasí, pod širým nebem.

 

MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÉ DNY:

V rámci Mezinárodních partnerských dnů, jejichž tradice sahá do roku 2000, se každoročně ve Vysokém Mýtě setkávají zástupci partnerských měst, studenti, hudebníci, výtvarníci a široká veřejnost.  Jsou pořádány významné originální výstavy v galerii Ve Zvonici či celodenní kulturní programy na náměstí Přemysla Otakara II., promítání klubových filmů, sportovní soutěže a další akce.

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU:

Prvním znamením  adventního období je tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Vysokomýtský vánoční strom na náměstí Přemysla Otakara II. se rozsvěcí v odpoledních hodinách, kde při této příležitosti vystupuje dětský pěvecký sbor Karosáček a smíšený pěvecký sbor OTAKAR. Oba sbory zpívají svá pásma a pak zaznívají i písně společné. Je úžasné vidět a slyšet známé koledy od všech přítomných, i všech posluchačů, co se na chvíli zaposlouchají a načerpají vánoční atmosféru. Diváky též zahřejí horké nápoje, které se na náměstí podávají. Je to úžasné zastavení v předvánočním čase...

 

* s místními křesťanskými církvemi

ADVENTNÍ KONCERTY

Každoročně Vás v kostele sv.Vavřince ve Vysokém Mýtě (římskokatolická církev)  přivítá na Adventním koncertě dětský pěvecký sbor RUBÍNEK, který zazpívá své pásmo. Dále pak je tradicí vystoupení našeho sboru OTAKAR. Své místo má známá Česká mše vánoční "Hej mistře" od J.J.Ryby, kterou zpíváme za účasti okolních spřátelených sborů - Smíšených pěveckých sborů BENDL z České Třebové a Mužského pěveckého sboru z Litomyšle . Za doprovodu Litomyšl.symfonického orchestru zaznívá toto nádherné dílo během vánočního času též v okolních kostelích a chrámech.

Adventní program se doplňuje dalšími písněmi, zaznívají Staročeské roráty a adventní písně v úpravě Jana Fajfra, pásmo klasických koled a další. Koncerty doprovází též žákovský orchestr ZUŠ Vysoké Mýto.

 

NOVOROČNÍ KONCERTY:

V minulém roce, respektive na uvitání roku 2013 jsme započali příjemnou spolupráci s místním dalším kostelem - Husův sbor-Církev československá-hustiská a jeho zástupcem panem farářem Mgr.Jiřím Plhákem. Zorganizovali jsme Novoroční koncert a pozvali spřátelený sbor z Brandýsa nad Orlicí - ŽEROTÍN ,abychom si zazpívali nejen písně vánoční a zimní, ale též abychom se po vánočním shonu nastartovali a úspěšně vkročili do jarní přípravy. Doufáme, že se Novoroční koncert stane příjemnou tradicí.

* se ZUŠ - Vysoké Mýto

Těší nás úzká spolupráce se všemi představiteli ZUŠ Vysoké Mýto, malými i velkými hudebníky, zpěváky, učitely. Ať už jsou to zmíněné adventní koncerty ve vánočním čase nebo koncerty k různým příležitostem. Věříme, že nám společná spolupráce nadále vydrží a budeme se těšit ještě z mnoha společných událostí.

* s místní bubenickým seskupením GRI-GRI

V minulém roce 2012, v červnu na Evropský svátek hudby, jsme započali menší spolupráci s místní bubenickou skupinou GRI-GRI, která hraje africké styly. Secvičili jsme 2 africké písně. Jejich doprovod  bubnů a dalších komponentů naprosto ovládne celé pódium.  Písně jsme si ponechali v repertoáru a
rádi je předvádíme, ikdyž se skromnějším bubenickým doprovodem.

Věříme, že spolupráce neskončí a najdeme další příležitosti si společně zazpívat a zahrát.

Skupina GRI-GRI má své internetové stránky: https://www.gri-gri.cz/novinky/

 

* s pěveckým sborem ŽEROTÍN - Brandýs nad Orlicí

KONCERTY

S pěveckým sborem ŽEROTÍN spolupracuje náš sbor už od samého svého začátku založení. Je to tedy spoluráce letitá a hodláme v ní stále pokračovat.

Zveme se vzájemně na koncerty, oplácíme si účasti a navzájem se při přátelských setkání srdečně podporujeme.

 

ADVENTNÍ KONCERTY

Jak bylo zmíněno, sbor ŽEROTIN se pravidelně účastní Adventních koncertů, pořádaných v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Dále byl hostem našeho prvního ročníku - Novoročního koncertu letos v lednu 2013.

* s pěveckým sborem ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí

SETKÁNÍ SMÍŠENÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Festival smíšených sborů, který organizuje ústecký sbor Alou Vivat s finanční pomocí města Ústí nad Orlicí se koná každým rokem. Každý rok přijme pozvání jiný sbor, aby byl program pestrý. I my jsme se zúčastnili pár ročníků.  Koncerty se odehrávají v koncertním sále ZUŠ  Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí. Setkání má vždy příjemnou atmosféru. Vystoupení  je obvykle zakončeno společným zpíváním všech sborů i publika.

 

VZÁJEMNÉ KONCERTY

Na oplátku jsme i my pořádali koncert pěveckých sborů, pozvali spřátelný sbor z Ústí nad Orlicí ALOU VIVAT. Bylo to na podzim, tak jsme jej nazvali "Podzimní koncert". Zavládla též přátelská atmosféra a pohoda.  Hodláme na tuto tradici opět navázat a koncert zopakovat.

 

* pěvecké sbory    a UIVENTUS ze Svitav

FAPS - přehlídka amatérských pěveckých sborů

Rádi se účastníme tzv. FAPSU-což je Festival amatérských pěveckých sborů ve Svitavách, pořádá jej pěvec.sbor IUVENTUS a pěvec.sbor DALIBOR ze Svitav. Je to nesoutěžní přehlídka doprovázená překrásnou tvůrčí atmosférou a vzájemnou inspirací. Účastní se jí i zkušení sbormistři, kteří rádi předají své zkušenosti těm mladším . Je to většinou událost dvoudenní, se zajímavým programem a vystoupením. Přípravy se nepodceňují, vše je výborně organizačně zaranžováno a připraveno.

 

* pěvecký sbor VLASTIMIL z Heřmanova Městce

SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ V KOSTELE A SYNAGOZE

Tradicí je pro nás i účast na Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci. Je to o nesoutěžní setkání cca 10 sborů z regionu východních Čech. Všechny tyto účasti nás posunují dál, čerpáme inspiraci, získáváme zkušenosti. Koncerty se konají na více místech, my si rádi vybíráme akustiku Synagogy, ale i prostory děkanského kostele sv.Bartoloměje.  Na nádvoří městského zámku pak k závěru probíhá přehlídka všech zúčastněných sborů. Pro toto setkání všechny sbory nacvičují také společný repertoár, který je rozdělen do dvou částí, na zahájení setkání a na ukončení.

* s Litomyšlským symfonickým orchestrem

 

* Klášterec nad Orlicí