12.10.2013-BENEFIČNÍ koncert pro nadaci DOBRÝ ANDĚL

12.10.2013 14:23

V sobotu 12.10.2013 se konal již druhý ročník koncertu na podporu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL. Již v 17.30 hodin se začali plnit lavice chrámu sv.Vavřince,řada posluchačů přicházejících na koncert nebrala konce. Úvodní slovo večera bylo řečeno děkanem panem Pavlem Mistrem  Na této akci vystoupili operní pěvkyně Hana Medková, Jana Prouzová a Barbora Neumannová, popový zpěvák Ondřej Pavlák, Monika Sychrová, pěvecká skupina Diamantes, pěvecký sbor Otakar s hostem Kateřinou Tobiškovou a akordeonista Josef Moravec. Varhanní doprovod měl prof. Václav Uhlíř. Na programu byly popové, muzikálové a filmové písně, spirituály, operní árie a další.  Program začaly  krásné vážnější tóny, poté zazněly spirituály z úst pěveckého sboru Otakar. Sborový zpěv vystřídal zpěv sólový - kdy se chrámem sv.Vavřince začaly linout popové a muzikálové písně. Velmi emočním okamžikem byl výkon malé Kateřiny Tobiškové, která zazpívala jako sólistka se sborem Otakar píseň Až přiletí andělé, po ní se všichni učinkující rozloučili písní Oh Holly Queen ze Sestry v akci a písní HAPPY DAY v podání sboru a všech učinkujících.

Celým koncertem posluchače provedli moderátoři Josef Mádle a Jaroslava Jeníková , která byla zároveň organizátorkou celé této dobročinné akce. "Dobrým andělem jsem se stala již zhruba před rokem. Těší mě, že i tímto způsobem mohu podpořit rodiny s dětmi, které se kvůli vážnému onemocnění dostaly do tíživé životní situace. Byla bych moc ráda, pokud by se ve Vysokém Mýtě a okolí našlo ještě více Dobrých andělů," dodává Jaroslava Jeníková.

Účast byla opravdu velmi hojná. Organizátoři akce přispějí na pomoc potřebným rodinám částkou 22.000,- Kč. Rodinám a dětem z Dobrého anděla přejeme hodně síly v těžkých chvílích. Pevně věříme, že příští rok se setkáme ještě v hojnějším počtu a tyto rodiny opět společně podpoříme. Nejefektivnější je přímá pomoc. Dobrým andělem se všichni mohou stát na www.dobryandel.cz.